Informace o nás 

Společnost Vsign s.r.o. datuje svůj vznik rokem 1994. Od samého počátku stálo v centru našich podnikatelských aktivit vytvoření inteligentní navigace pro pohyb na pozemních komunikacích. To se nám podařilo a v červnu 1994 jsme představili veřejnosti systém informačního orientačního značení. Tuto činnost jsme rozšiřovali a začátkem roku 1995 jsme mohli nabídnout obcím komplexní realizaci silničního a orientačního značení (označení názvů ulic, případně rekonstrukci stávajícího označení do novelizované podoby, informačně orientační značení na kulturní, turistické, komunální a komerční cíle, orientační značení pro chodce, orientační mapové vitríny včetně klasických map a leteckých snímků, interiérové orientační značení, dopravní značení). Další významnou oblastí našeho působení je reklamní činnost. Neustále obohacujeme svůj výrobní program a hledáme další způsoby, jak přiblížit firemní zájmy zájmům našich zákazníků a potažmo široké veřejnosti.

 

Podíleli jsme se na mnoha projektech a zakázkách nejen v rámci České republiky ale i Polska. S Centrem dopravního výzkumu v Brně jsme se spolupodíleli na přípravě zásad pro silniční orientační značení. Naše působení v oblasti dopravního značení vychází z dobré součinnosti s úřady a kompetentních orgánů místních správ a samospráv.

 

Od roku 2004 jsme držiteli certifikátu systému managementu kvality podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2009.

 

Jsme držiteli průmyslového vzoru č.32711